Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för år 2016


Möten

Under år 2016 hade föreningen 6 st styrelsemöten, 28/1, 17/5, 1/8, 8/9, 5/10 samt 2/11.  Årsmötet var den 21/4 i samlingslokalen vid Östra Utsjö kvarnstensbrott. Föreningen bjöd på fika. Föreningen har även haft möten tillsammans med Malungs hembygdsförening, Malungs konstförening och Malungs konstgrafiska för att möta och påverka politiker och tjänstemän för att få tillbaka samlingarna i det lokalhistoriska arkivet som i dagsläget är förvarat på Arkivcentrum i Falun. Dessa möten har varit under 2016 på dessa datum:


20/6 – ett besök till Arkivcentrum i Falun samt Dalarnas museum.

28/6 – möte med kommunalråd Kurt Podgorski.

10/10 – möte med ordf. i Malungs hembygdsförening.

5/12 – möte med ordf. i Malungs hembygdsförening.


Föreningarna fortsätter att kämpa för att få tillbaka samlingarna till Malung.


Aktiviteter

Den 12 juni anordnade föreningen en medlemsresa till Sollerön och fick där en förträffligt guidad tur av Astrid Gustafsson som visade kopior på de fynd arkeologerna gjort i jorden på Sollerön. Bland annat svärd, medaljonger och smycken. En fantastisk historia bredde ut sig för besökarna där det vikingatida Sollerön visade sig vara ett maktcentra med välbärgade och förmögna bönder för över tusen år sedan. En mycket lyckad resa. Sollerö hembygdsgård uppvisade även en stor kvarnsten.


     

Resenärerna fick sig en ordentligt titt på de järnåldersgravar som gestaltar sig som små kullar i marken runt hembygdsgården. Efter besöket åkte vi vidare för att besöka Karl Lärkas stuga. Karl Lärka (1892-1981) var en man med särskild begåvning. Han var både fotograf, folklivsforskare och kulturvårdare. Han var en av de främsta skildrarna av övre Dalarnas bondekultur. Genom sina bilder och berättelser försökte han fånga och förmedla livet i bygden. Mycket intressant.


Den 20 juni gjorde föreningen tillsammans med Malungs hembygdsförening ett besök till Arkivcentrum i Falun och Dalarnas museum. Besöken gjordes i anslutning till föreningarnas gemensamma intresse att återfå de lokalhistoriska samlingarna åter i Malung.


Den 2 juli gav Eskil Olsson, 13 år, en guidad tur på Magnilgården i Böle. På Magnilgården levde den allra sista kvarnbergsgubben, en förfader till Eskil. Intresset var stort på denna guidning och besökarna fick mycket information om hur livet kan ha tett sig för en kvarnbergsgubbe och hans familj. Mycket uppskattad guidning.


Den 11 juli guidade föreningen i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö.


Den 11 augusti guidade föreningen i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i samband med kultur- och fritidsförvaltningens Augustikväll. Många anslöt och gick med ända till södra delen av brottet där skogen är tät och gammal.


 

Den 21 augusti ordnade föreningen en medlemsresa till Gagnef och Kvarnadagen. Besökarna fick ta del av en vadmalsstamp, två kvarnar som är restaurerade och går att använda samt kolarkoja och pärthyvel. Området var i full aktivitet som visar hur det kan ha sett ut när det begav sig. Här kunde man köpa kolbullar och annat. Extra intressant blev det för föreningen då flera av de kvarnstenar som återfinns på platsen är från Malung. Minnesstugan i Gagnef fick också ett besök, där det även finns ett gammalt skolmuseum och Ottilia Adelborgsmuseet som bland annat var en känd svensk akvarellkonstnärinna.

 Maja Hagerman

Den 23 november arrangerade föreningen en föreläsning av Maja Hagerman. Maja berättade om Sveriges genom tidernas största arkeologiska utgrävning. Fynden från denna utgrävning har skrivit om den allra tidigaste historien i Sverige. Majas föreläsning var mycket intressant och drog folk. Föreläsningen ägde rum på Folkets Park Orrskogen. Efteråt hade föreningen gille på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung.


Under kvällen (på Orrskogen) innan Maja började sin föreläsning tilldelades Eskil Olsson ett stipendie av föreningen på 3000:- för sin kunskapstörst och engagemang i bygdens historia. Samtidigt tilldelades Eskil även böcker från Malungs hembygdsförening.


 

Maja Hagerman besökte kvarnstensbrottet i Östra Utsjö vid sitt besök i Malung den 23 november. Till höger Eskil Olsson med sin check från föreningen.


Föreningen i media och olika forum

Quarnstensgrufvans vänner har gett ut sitt nyhetsbrev tre gånger under 2016, i januari, juli och december. Nyhetsbrevet har skickats ut till alla i styrelsen, medlemmar, hedersmedlemmar, lagts ut till politiker/tjänstemän i kommunhuset, lagts ut till alla frisörer i Grönland, på Sankt Olof Hotell & Krog, till Gymnasieskolan och Centralskolan samt väntrummet på Malungs vårdcentral.


Föreningen har en facebook-grupp och en facebook-sida. Skillnaden på dessa är att gruppen är öppen för alla att diskutera och kommentera medan sidan är mer för att marknadsföra och göra evenemang synliga för följare.


Föreningen var även med i Arbetslivsmuseernas katalog ”Museiguiden” 2016.


Vid pennan/ Bente, ordf. i Quarnstensgrufvans vänner, Malung 21 april 2017


Verksamhetsberättelser

Quarnstensgrufvans vänners syfte

Syftet med Quarnstensgrufvans vänner är att intressera ett antal föreningar, organisationer, närings-idkare och privata att på grundval av att vi i Malung har denna unika attraktion, paketera turistattrak-tioner och events. Det handlar om att skapa arbeten och affärer för oss som bor i Malung.


Här finns en intressant historia och många tänkbara berättelser som i samarbete mellan forskning, företag, föreningar och individer kan lyftas till riksintresse.


Föreningen vill fungera som ett nav i den här verksamheten och bidra till utveckling och marknadsföring av de aktiviteter som skapas kring våra näringar.


Nyare forskning, främst fynd av kvarnstenar i Uppland där kulturlager från 700-talets senare del grävts ut,  har visat att kvarnstensbrottet i Kvarnberget Ö Utsjö, har funnits sedan 700-talet. Fram till slutet av 1800-talet har verksamhet funnits i brottet. Här har vi således en tusenårig näring som banat väg för handeln med skinnvaror, hästar och smide och den därpå följande skinnindustrin.

Quarnstensgrufvans gille

Även en underavdelning, Quarn-stensgrufvans Gille finns, och har till syfte att utveckla mat- och dryckes-kulturen i Malungsbygden och därvid ta tillvara lokalt närproducerade råvaror.


Gillet kan anordna festifikationer, men också bidra till utveckling av besöksnäringen och dela ut utmärkelser till individer, organisationer och näringsidkare som utvecklar mat- och dryckeskulturen och på så sätt öka Malungs attraktionskraft.

Jakten på de försvunna stenarna"

Projektet ”Jakten på de försvunna stenarna”, ett projekt som ägs av föreningen Talô Mâlungsmål, och som gett Jörgen Danielsson och Bente Mellquist Danielson i uppdrag att göra en film och en bok som uppmärksammar det tusenåriga hantverk som förekommit i kvarnstensbrottet Östra Utsjö Malung. Likaså skall exporten av stenarna belysas för att på så sätt visa att Malung var en del i ett större sammanhang mycket tidigt i vår historia.


Kvarnstensbrottet har varit aktivt mellan 700-1880-talet.  Denna bok och film ligger till grund för utbildningsmaterial/film för guider, guideutbildning, museét/aktivitetscentrets verksamhet och undervisningen om lokalhistoria i skolorna. Det torde också kunna få betydelse i utvecklingen av turistpaket och events. Läs mer här >>>