Kontakt

Kontakta oss

Välkommen att ta del av ett kulturarv!


Vill du veta mer om kvarnstensbrottet Östra Utsjö i Malung eller Quarnstensgrufvans vänner? Kontakta oss gärna.


Vill du bli medlem i vår förening? Kontakta någon i styrelsen (se kontaktuppgifter nedan) eller sätt in pengar på bankgiro 232-4283.


Medlemsavgifter: Enskild 100:-/år, Familj/par 150:-/år, Företag/förening 250:-/år, Skola 250:-/år.


Styrelse


Ordf.         Bente Mellquist Danielson, 070-207 88 28, e-post: bente@delta.se

Kassör;    Kerstin Kapla, 070-34 36 721, e-post: kerstin@kapla.se

Ledamot; Jan Kapla, 076-77 58 409, e-post: jan@kapla.se

Ledamot; Jörgen Danielson, 070-586 15 49, e-post: info@jds.se

Ledamot; Yvonne Isaksson hertagron@gmail.com

Ledamot; Ulf Björlin, 073-807 50 47, e-post: ulfbj399@gmail.com

Supleant, Kurt Jonsson, 070-433 20 55, e-post: dalakurt@gmail.com

Supleant; Ulrika Lissmyr, 070-317 50 69, e-post: ulrika.lissmyr@gmail.com

Supleant; Torbjörn Gudmunds Karlsson, 076-404 55 03, e-post: torbjorn.karlsson.mfs@folkbildning.net

Revisor: Lars Henriksson

Vice revisor: John-Erik "Backis" Eriksson

Skogen i kvarnstensbrottet är bitvis mycket gammal och en doft från historien kan skönjas mellan gran och fur. Skogen i södra brottet, den äldsta delen, domineras av granskog (den nya delen i norr har tallskog). I södra delen återfinns även djupa vattenfyllda gruvhål.