Kontakt

Kontakta oss


Välkommen att ta del av ett kulturarv!


Vill du veta mer om kvarnstensbrottet Östra Utsjö i Malung eller Quarnstensgrufvans vänner? Kontakta oss gärna.


Vill du bli medlem i vår förening? Kontakta någon i styrelsen (se kontaktuppgifter nedan) eller sätt in pengar på bankgiro 232-4283.


Medlemsavgifter: Enskild 100:-/år, Familj/par 150:-/år, Företag/förening 250:-/år, Skola 250:-/år.


Styrelse


Ordf.         Bente Mellquist Danielson, 070-207 88 28, e-post: bente.danielson@gmail.com

Kassör;    Kerstin Kapla, 070-34 36 721, e-post: kerstin@kapla.se

Ledamot; Jan Kapla, 076-77 58 409, e-post: jan@kapla.se

Ledamot; Jörgen Danielson, 070-586 15 49, e-post: info@jds.se

Ledamot; Yvonne Isaksson

Ledamot; Ulf Björlin, 073-807 50 47, e-post: ulfbj399@gmail.com

Supleant, Arnold Joos, 070-308 18 89, e-post: arnold.joos@telia.com

Supleant; Ulrika Lissmyr, 070-317 50 69, e-post: lissmyr.thors@telia.com

Supleant; Torbjörn Gudmunds Karlsson, 076-404 55 03, e-post: torbjorn.karlsson.mfs@folkbildning.net

Revisor: Lars Henriksson

Vice revisor: John-Erik "Backis" Eriksson

Skogen i kvarnstensbrottet är bitvis mycket gammal och en doft från historien kan skönjas mellan gran och fur. Skogen i södra brottet, den äldsta delen, domineras av granskog (den nya delen i norr har tallskog). I södra delen återfinns även djupa vattenfyllda gruvhål.QUARNSTENSGRUFVANS VÄNNER


Ta del av din lokalhistoria! Bli nyfiken på varför din bygd ser ut som den gör idag. Vilka historiska händelser ligger bakom till hur det ser ut idag? Vi vill sprida och berätta för dig om kvarnstenshantverket i Malung och hur det en gång i tiden formade en bygd.


VÅRT NYHETSBREV


Vill du få vårt nyhetsbrev i brevlådan? Nyhetsbrevet kommer ut cirka 3-4 gånger per år och innehåller historia om Malung i allmänhet och kvarnstenshantverket i synnerhet. Du kanske till och med vill bidra med text till nyhetsbrevet?

Maila bente.danielson@gmail.com för mer information.


Läs mer om vårt nyhetsbrev här >>>

KONTAKT


För att kontakta någon i föreningen kan du se våra kontaktuppgifter här >>>

Copyright © Quarnstensgrufvans vänner