Litteratur och forskning

Litteratur och forskning

Här finner du olika material om Malungs kvarnstensbrott, andra kvarnstensbrott (och stenbrott) om Malungsbygden eller om annat som relaterar till Malungs historia eller allmänt till geologi, kvarnar, kvarnstenar och spannmål och bröd. Det kan vara uppsatser, artiklar, kolumner, avhandlingar, essäer, filmer etc. Vi försöker hålla denna sida uppdaterad med de senaste rönen om kvarnstensbrott och Malung så ofta vi kan. Saknar du något material som du tycker skulle vara med här, kontakta oss på bente.danielson@gmail.com, eller se kontaktuppgifter här >>>

BARNMORSKORNA I MALUNG

av Mass Elisabeth Larsson

THE NORWEGIAN MILLSTONE LANDSCAPE

Millstones are among the most widespread and abundant artifacts from the past.

KULTURARVSGENERATIONEN

En studie om kulturarvsbruk i Malung-Sälens kommun

Markus Blomstrand & Jonathan Bonn

Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

STENFYND OCH KVARNSTENSANALYS

Utbyggnad av Ostkustbanan genom gamla Uppsala

Erik Ogenhall

Rapport 2017:1_16

Arkeologisk undersökning,

QUERN AND MILLSTONE QUARRIES IN THE NORTH OF SPAIN

Pilar Pascual Mayoral och Pedro Garcia Ruiz

Överatt till engelska av Timothy Anderson

OM STENAR KUNDE TALA

Bente Mellquist Danielson

Högskolan på Gotland 2011

ROTARY QUERNS AND BREAD - A SOCIAL HISTORY OF IRON AGE SWEDEN

Torun Zachrisson

Stockholms Universitet 2014

MALUNGS SISTA KVARNBERGSGUBBAR 

Eskil Olsson

Gagnef 2015

KVARNSTENAR FRÅN MALUNG SAMT EN INVENTERING AV KVARNBERGET

Peter Kresten, Lena Larsson, Lars-Inge Larsson. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökninar UV-Uppsala. Analysrapport nummer 1-1996. Geoarkeologiskt laboratorium.

BOMÄRKEN INOM ORSA SOCKEN

Utgiven av Orsa-Skattunge hembygdsförening, 1966

BLAND MOSSBELUPNA KVARNSTENAR

Maja Hagerman

Dagens Nyheter 2017

RÖTTLE KVARNAR OCH STAMPAR

Klemens Karlsson

Röttle natur och kultur 2008

KVARNSTENSBRYTNINGEN I MALUNG

Täpp John-Erik Pettersson, Uppsala universitet, 1973

KVARNSTENSBROTT I YTTERMALUNG

Täpp John-Erik Pettersson, Öfre Gäldet nr, 3 1990

SEEN THROUGH A MILLSTONE - GEOLOGY AND ARCHAEOLOGY OF QUARRIES AND MILLS

Bryggens museum, Begen Norway 19-21Th of October 2011.

INITIATIVTAGARNA TILL TEKNIKSPRIDNING ...

Kristoffer Brink

Lunds Universitet 2011

KVARNSTENSHUGGNING

Karl Hedlund

Grimsåkers bycirkel, årtal okänt

KVARNSTENSFRAGMENT FRÅN LEJSTAÅN

Riksantikvarieämbetet 2011

 

 

 

QUERN-STONES AND TUFF AS INDICATORS OF MEDIEVAL EUROPEAN TRADE PATTERNS

Meinrad Pohl

Department of Mining History

German Mining Museum, Bochum, Germany 2010

MALUNGSBORS HISTORIEBRUK

Kollektivt användande av historia i det offentliga.

A Study Concerning the Collective Use of History in Public.

Bente Mellquist Danielson 2016

FLYGPLATSVÄGEN

Arkeologisk utredning inför nya

flypglatsvägen mellan Rörbäcksnäs och Hundfjället, Lima socken, Malung–Sälens kommun, Dalarnas län 2017

KVARNSTENSFRAGMENT FRÅN LEJSTAÅN

Bergart och proveniens

Uppland, Rasbo socken, Lejsta 7:1 och Hov 1:7, RAÄ 670

Erik Ogenhall 2011

INDUSTRIER I ÖRSUNDAÅNS DALGÅNG

Örsundaåns dalgång under 6 000 år.

B. Bennström 2017

HISTORIEN OM EN JÄRNVÄG

Utsjö jernväg 1873-1896

Erik Nillius 1995

INITIATIVTAGARNA TILL TEKNIKSPRIDNING UNDER TIDIG MEDELTID MED UTGÅNGSPUNKT I SYDSKANDINAVIEN OCH VATTENMÖLLOR

Kristoffer Brink, Masteruppsats Historisk arkeologi Vt-11, Lunds Universitet

BORTOM ÅKER OCH ÄNG

Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna

(ca 1630 -1650)

Pia Nilsson 2010, Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

KAMBROSILUREN I VÄSTERGÖTLAND  –

en geologisk resa genom tid och rum

Lars Holmer

VATTENKVARNAR 

en studie om Hjul- och skvaltkvarnar och deras förekomst i Fulltofta socken

Mikael Bengtsson 2005

ALPINA TRÄDGRÄNSENS FÖRÄNDRING

i Jämtlands- och Dalarnas län över 100 år.

Julia Olsson 2009, Centrum för Geobiosfärsvetenskap

Naturgeografi och Ekosystemanalys,

Lunds Universitet

TIDIGMEDELTIDA SEPULKRALSTENAR I SIGTUNA

– heliga stenar från Köln för såväl hallkult som mässa i stenkyrka

Sten Tesch 2007

JÄRNÅLDERSBOPLATSER OCH HISTORISKA BYAR

En studie av agrara bebyggelsemönster i mälarbygder under 1500 år.

Christoffer Andersson, 2009

1663-64 ÅRS INVENTERING

AV FÄBODAR OCH NYBYGGEN, HYTTOR, HAMRAR, SÅGAR, KVARNAR, FISKERIER M.M.

Inom Kopparbergs län enligt i 1663 års jordebok intagna originalförteckningar med kommentar och register utgiven av Bror Linden 1974

VETE DÅ OCH NU

Släktskap och mineralkoncentration

Wheat then and now: Relationship and mineral concentration

Alies Hellsten, 2017

 

KVARNVERK PÅ GOTLAND

Lars Erik Ludvig Eriksson 2015, Uppsala Universitet

 SKINNARE I MALUNG

Britta Jonell-Ericsson 1987, Uppsala Universitet

TRÄSLAG I KVARNAR

Lars Erik Ludvig Eriksson 2014, Uppsala Universitet

GÅRDAR OCH FOLK I NORR

Mats Berglund och Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 2006

ATT UPPTECKNA ORTNAMN

Bakgrund och praktiska

anvisningar, Staffan Nyström, 1992

SVENSKA KVARNTERMER I

Roger Wadström 1952

SVENSKA KVARNTERMER II

Roger Wadström 1984

KVARNSTENSHUGGNING

Täpp John-Erik Pettersson, Malung Ur en sockens historia, fjärde delen, 1977

KVARNSTENSBRYTNING I FORNA DAGARS MALUNG

Olof Hampus, Skinnarebygd, Malungs hembygdsförening årsbok 1951

KVARNSTENSBRYTNINGEN I MALUNG

Olof Hampus, Malungs folkhögskolas årsbok Från Västerdalsbygder, 1929

MALUNG - EN GLÖMD KVARNSTENSMETROPOL

Kresten, P., Elfwendahl, M., 1994. Kajsa Bondpä (red.). Skinnarebygd, Malungs hembygdsförening årsbok 1994, s. 10-28.

NÄR KVARNSTEN BRÖTS I MALUNG

Olof Hampus, Artikel i Mora tidning 12 januari 1944

OLOF LISELL

Häfte, Olof Lisells Handels Aktiebolag, 1946

MÄNNISKOR OCH KVARNSTENAR - EXEMPLET MALUNG

Elfwendahl, M., 2001. Andrén, A m fl. (red.). i: Från stad till  land. En medeltids-arkeologisk resa tillägnad Hans Andersson, s. 369-378. Lund Studies in Medieval Archaeology 29.

MALUNGSFOLKETS KVARNSTENSHUGGNING I ÄLDRE TID

Pettersson, Täpp J-E. Björklund, R. (red.). Från Kulturdagarna i Bonäs Bygdegård den 23-24 juni 1980

KVARNSTENSHUGGNING

Täpp John-Erik Pettersson, Uppsats i etnologi Uppsala Universitet 1977

GUIDEHANDLEDNING

Guida i kvarnstensbrottet i

Östra Utsjö i Malung

Quarnstensgrufvans vänner 2017