Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för år 2017


Möten
Föreningen hade under 2017 många möten, både styrelsemöten och idémöten samt
ett årsmöte. Datumen för mötena var 19 januari, 22 februari, 22 mars, 25 maj, 21
juni, 10 augusti, 7 oktober, 8 november, 29 november och 8 december. Årsmötet var
den 25 april som denna gång förlades på Malungs bibliotek. Föreningen har även haft
möte med Malungs hembygdsförening den 8 maj angående det gemensamma
intresset att återfå det lokalhistoriska arkivet tillbaka till Malung (historiska arkivet
finns i dag på Arkivcentrum i Falun efter ett beslut i kommunstyrelsen).


Aktiviteter
Föreningen sammanställde under året en guidehandledning som finns att ta del av på
föreningens hemsida under fliken ”Litteratur och forskning”. Föreningen vill sprida
kvarnstenshantverket och vill på detta sätt få fler att guida i kvarnstensbrottet, därav
den lilla handledningen.


Den 6/4 och 7/4 anordnade föreningen en föreläsning av sameexperten och
historikern Peter Ericson. Föreläsningen delades upp i två dagar varav den 6/4 var
för allmänheten på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung och den 7/4 var på dels kl.
10.00 för Centralskolan och dels kl. 13.00 för gymnasiet i Malung. Föreläsningen
drog mycket folk, intresset för samisk historia i bygden är stor. I samband med
föreläsningen på hotellet förläste även Eskil Olsson om samer och hur de levde och
arbetade i Dalarna.


Det blev guidade turer under sommaren i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Den 1 juni
guidades PRO i brottet. Föreningen tillsammans med Therese Hulterström på
Explore Sälen guidade i brottet under Dansbandsveckan vecka 29 i Malung. Två
guidade vandringar där föreningen stod för den guidade turen när det gäller fakta,
historia och gestaltning och Therese bjöd på mat och dryck. Ett mycket lyckat
koncept som uppskattades av besökarna! Inför dessa två guidningar blev ordförande i
föreningen Bente Mellquist Danielson och Explore Sälens Therese Hulterström
intervjuad i Grönlandsparken av Sveriges Radio den 17 juli.


Den 10 augusti hade föreningen en guidad vandring under kommunens
”augustikvällar”. Många ville bli guidade i brottet och färden gick ned till södra delen
och tillbaka.


Ledamot Jan Kapla åkte ned till Färgfabriken i Stockholm den februari för att ta del
av ett spännande koncept angående turism och gruvmiljöer. Här fick föreningen via
Jan kunskap i hur man kan som förening marknadsföra sig mot olika målgrupper,
hur man kan arbeta utifrån olika resurser och att inspirera varandra. ”Köpa, käka,
kissa” är viktiga ledord när det gäller turism. Det ska finnas något att köpa, att äta
och att toalett finns i närheten. Förutom själva sevärdheten/upplevelser då.


Den 4-5 oktober var ledamot Jan Kapla och kassör Kerstin Kapla till Siljansfors där
Arbetssam anordnade en kurs för de som är aktiva på ett arbetslivsmuseum och som
vill utveckla sina kunskaper om marknadsföring, föremålsvård, museipedagogik, hur
man bygger kostnadseffektiva utställningar och hur man bemöter besökare. Jan och
Kerstin delgav för övriga styrelsen vad de fått i kunskap av kursen vilket var mycket
intressant och angeläget för föreningen.


Bidrag från RAÄ
Under hösten 2017 sökte föreningen bidrag på 100 000 kr från RAÄ för en mobil
utställning. Överraskningen blev stor då bidraget beviljades. Nu äntligen kan
föreningen sprida den tusenåriga kvarnstenshantverket till övriga länet och Sverige
via denna mobila utställning. I dagsläget är nästan hela utställningen klar. I samband
med denna nyhet blev föreningen intervjuad av journalisten Sven Thomsson på
Dalademokraten.


Nyhetsbrevet
Föreningens nyhetsbrev kom ut i mars, augusti och december. Medlemmarna fick
utskick i pappersform med vanlig snigelpost. Nyhetsbrevet lades även ut som etidning
på föreningens hemsida samt Facebook-sida och Facebookgrupp. Samt lades
som papperstidning runt om i Malung där malungsbor och turister vistas som
hotellet, sjukstugan, frisörerna, Gymnasieskolan, Centralskolan samt kommunen.


Vid pennan Bente Mellquist Danielson den 9 maj 2018.

Verksamhetsberättelser

Quarnstensgrufvans vänners syfte

Syftet med Quarnstensgrufvans vänner är att intressera ett antal föreningar, organisationer, närings-idkare och privata att på grundval av att vi i Malung har denna unika attraktion, paketera turistattrak-tioner och events. Det handlar om att skapa arbeten och affärer för oss som bor i Malung.


Här finns en intressant historia och många tänkbara berättelser som i samarbete mellan forskning, företag, föreningar och individer kan lyftas till riksintresse.


Föreningen vill fungera som ett nav i den här verksamheten och bidra till utveckling och marknadsföring av de aktiviteter som skapas kring våra näringar.


Nyare forskning, främst fynd av kvarnstenar i Uppland där kulturlager från 700-talets senare del grävts ut,  har visat att kvarnstensbrottet i Kvarnberget Ö Utsjö, har funnits sedan 700-talet. Fram till slutet av 1800-talet har verksamhet funnits i brottet. Här har vi således en tusenårig näring som banat väg för handeln med skinnvaror, hästar och smide och den därpå följande skinnindustrin.

Quarnstensgrufvans gille

Även en underavdelning, Quarn-stensgrufvans Gille finns, och har till syfte att utveckla mat- och dryckes-kulturen i Malungsbygden och därvid ta tillvara lokalt närproducerade råvaror.


Gillet kan anordna festifikationer, men också bidra till utveckling av besöksnäringen och dela ut utmärkelser till individer, organisationer och näringsidkare som utvecklar mat- och dryckeskulturen och på så sätt öka Malungs attraktionskraft.

Jakten på de försvunna stenarna"

Projektet ”Jakten på de försvunna stenarna”, ett projekt som ägs av föreningen Talô Mâlungsmål, och som gett Jörgen Danielsson och Bente Mellquist Danielson i uppdrag att göra en film och en bok som uppmärksammar det tusenåriga hantverk som förekommit i kvarnstensbrottet Östra Utsjö Malung. Likaså skall exporten av stenarna belysas för att på så sätt visa att Malung var en del i ett större sammanhang mycket tidigt i vår historia.


Kvarnstensbrottet har varit aktivt mellan 700-1880-talet.  Denna bok och film ligger till grund för utbildningsmaterial/film för guider, guideutbildning, museét/aktivitetscentrets verksamhet och undervisningen om lokalhistoria i skolorna. Det torde också kunna få betydelse i utvecklingen av turistpaket och events. Läs mer här >>>