Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Quarnstensgrufvans vänner

Senaste nyhetsbrevet


Det första nyhetsbrevet kom ut i oktober 2014. I nyhetsbrevet skriver vi om vad vi i föreningen gör och vad vi strävar efter. Vi arbetar ständigt med att skapa intresse runt kvarnstenshantverket i bygden med olika arrangemang och evenemang.


Har du någonting att berätta om kvarnstenshantverket eller annat om malungsbygden, historiskt eller i nyare tid. Hör av dig till någon av oss i styrelsen, se kontaktuppgifter här >>> Vi förbehåller oss rätten att ändra i din text som att rätta stavfel, meningsuppbyggnad eller rätta enkla grammatikfel. Detta för att våra läsare ska kunna ta till sig det skrivna så bra som möjligt. 


Vi beräknar att komma ut minst tre gånger om året.


Vill du få Quarnstensgrufvans vänners nyhetsbrev på din mail, eller som vanlig snigelpost? Maila e-post eller postadress till ordförande Bente Mellquist Danielson på bente@delta.se  så får du nyhetsbrevet skickat till dig.