Geologi

Geologi

Kvarnstensbrottets geologi i Östra Utsjö


Malungsstenarna och kvarnberget i Östra Utsjö är dalasandsten, en finkornig röd, rödbrun eller rödlett ofta med ljusa runda fläckar, begart. Dalasandsten, en ca 800 m tjock, horisontellt liggande formation av röd sandsten i norra Dalarna och södra Härjedalen. Dalasandstenen är uppdelad i tre stora delar genom olika nivåer av horisontellt inlagrade diabasbäddar. Den understa utgörs av en rödvit sandsten som är hård och kvartsitartad och vilar på porfyr. Det är inom denna del av dalasandstenen som Malungs kvarnstenar tillverkats. Den andra avdelningen består av rödbrun sandsten med ljusa kvartsitstenar med lager av röda skiffrar. Det översta lagret av dalasandsten består av rödlett sandsten med lager av röd skiffer. Dalasandstenen är mellan 1 650 och 1 200 miljoner år gammal och är jotnisk.


En mycket ingående beskrivning av bergarten följer som kan vara underhållande att läsa i sin komplexitet;


Chloritlikt mineral bekläder lagren och intager glimmerns ställe, som deri icke tydligt uptäckes (gneissen är sammansatt af grågrön finfjällig glimmer, emellan hvars lager ligga aflånga kjörtlar af blekröd fältspat och litet quarts, som göra lagren småvågia).


Dalasandsten bildades i ett havsdelta för miljoner år sedan. Vågorna förde dit sand och bildade avlagringar på havets botten. Det är dessa vågor vi kan se på sandstenarna i naturen. När sandstenen bildades var det mycket varmt på jorden och regnskurar förde järn ut i havet som gjorde stenen röd. Rödfärgen och stenens struktur varierar eftersom havsbottnen lutade åt olika håll när stenen bildades. I sandstenen finns även kvarts vilket gör att den skiftar vacket i ljus.