Kontakt

Kontakta oss

Välkommen att ta del av ett kulturarv!


Vill du veta mer om kvarnstensbrottet Östra Utsjö i Malung eller Quarnstensgrufvans vänner? Kontakta oss gärna.


Vill du bli medlem i vår förening? Kontakta någon i styrelsen (se kontaktuppgifter nedan) eller sätt in pengar på bankgiro 232-4283.


Medlemsavgifter: Enskild 100:-/år, Familj/par 150:-/år, Företag/förening 250:-/år, Skola 250:-/år.


Styrelse


Skogen i kvarnstensbrottet är bitvis mycket gammal och en doft från historien kan skönjas mellan gran och fur. Skogen i södra brottet, den äldsta delen, domineras av granskog (den nya delen i norr har tallskog). I södra delen återfinns även djupa vattenfyllda gruvhål.