Användning

Kvarnstenens användning

Olika kvarnstenar


Kvarnstenar nyttjades i olika sortes kvarnar. Väderkvarnar var vanligast i södra Sverige där skogarna var glesare och vinden fick fart.


Här uppe i Dalarna var skvaltkvarnar och handkvarnar vanligast då skogen står tät och hindrar vindens framfart.


Ovan ses interiör från Lisskvarn i Öje, Malung-Sälens kommun. Här lyfter Mats Andersson överstenen med hjälp av en träanordning, för att borsta bort allt mjölet som lagt sig runt understenen. Just stenarna till denna kvarn kommer från Lugnås kvarnstensbrott utanför Mariestad, vid 1900-talets början.


Lisskvarn i Öje renoverades i början på 1900-talet, då hade brytningen av kvarnstenar upphört i Östra Utsjö.


Lisskvarn i Öje i Dalarna går lättast att besöka via båt på Öjesjön. Skvaltkvarnen ligger mitt i skogen med Öjesjön bredvid sig. Här malde man i löndom under andra världskriget på nätterna. Det var ransonering på mjöl så malningen i Lisskvarn blev för många en nödvändighet under kriget.

Livets stenar


För att baka sitt bröd var man tvungen att först mala säden till ett finmalt mjöl. Att äta säden som den är blir hårt och svårt att få ihop till grötar och till deg för bröd. Kvarnstenar var mycket viktiga i samhället förr och är det än i dag på många håll i världen. I varje hem fanns en handkvarn för det dagliga bruket att mala sin säd.


Bilden visar en skvaltkvarn från Jägra, troligen 1920-1930-talet. Foto från Malungs lokalhistoriska arkiv.


Säden krossades mellan en under- och en översten (överliggare). För att göra det hela lättare för människan nyttjade man även vatten och vind, och kunde på så sätt mala större mängd säd. Vi har väl alla sett en väderkvarn, om inte i verkliga livet så på tv eller i litteraturen. Väderkvarn drevs med vind som fick de stora kvarnstenarna i dess inre att arbete. Hjul- och skvaltkvarnar drevs med vattenkraft. Den lilla skvaltkvarnen behövde endast en bäck för att kunna driva runt kvarnstenarna.


Kvalitén på mjölet var avhängig av vattenmängden, kvarnstorleken och vilken sorts kvarnsten som användes. Men viktigare än själva vattenmängden var fallhöjden. Vi riklig tillgång på vatten malde man både dag och natt i en skvaltkvarn, vare sig man hade tid eller ej. Man var ju tvungen att passa på. Att mala på natten var vanligt då annat arbete kunde vila på gården.


Det var vanligt att vissa kvarnstenar behövdes hackas upp med jämna mellanrum för att få så god kvalitém som möjligt på mjölet. Detta behövdes inte med malungsstenarna då de var självslipande på grund av de kvartskorn som finns i bergarten.


Att mala säden innan den var helt torr var inte bra. En kletig massa fastnade då i stenens spår och det blev extra arbete med att rensa kvarnstenen.

Quarnstensgrufvans vänner är en ideell förening i Malung som vill sprida historien och kunskapen om kvarnstenshantverket. 

KONTAKT


Adress: Porfyrvägen 3, 782 34 Malung

E-post: bente@delta.se

Telefon: 070-207 88 28

KVARNSTENSBROTTET


Strax söder om Malung återfinns ett av Nordeuropas största kvarnstensbrott. Gör ett besök! 

ÖVERSIKT


Hem

Om oss

Kontakt

© Copyright. All Rights Reserved.