Litteratur och forskning

Litteratur och forskning

Här finner du olika material om Malungs kvarnstensbrott, andra kvarnstensbrott (och stenbrott) om Malungsbygden eller om annat som relaterar till Malungs historia eller allmänt till geologi, kvarnar, kvarnstenar och spannmål och bröd. Det kan vara uppsatser, artiklar, kolumner, avhandlingar, essäer, filmer etc. Vi försöker hålla denna sida uppdaterad med de senaste rönen om kvarnstensbrott och Malung så ofta vi kan. Saknar du något material som du tycker skulle vara med här, kontakta oss på bente@delta.se, eller se kontaktuppgifter här >>>


För att söka på sidan, håll nere Ctrl samtidigt som F, då kommer en sökruta fram längst upp till höger. Där kan du söka på valfritt  ord, namn etc. 

MALUNGS HISTORIA

DALARNAS HISTORIA

SVERIGE OCH VÄRLDEN

DEN STORA DALDANSEN

av Nils Gop

 

TAG HAND OM TEKNIKEN 

av Bengt Spade och Mille Törnblom

EN DUBBELSIDIG BONAD FRÅN MALUNG

av Maj Nordermann-Hedqvist

BARNMORSKORNA I MALUNG

av Mass Elisabeth Larsson

KULTURARVSGENERATIONEN

En studie om kulturarvsbruk i Malung-Sälens kommun

Markus Blomstrand & Jonathan Bonn

Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen

BOMÄRKEN INOM ORSA SOCKEN

Utgiven av Orsa-Skattunge hembygdsförening, 1966

THE NORWEGIAN MILLSTONE LANDSCAPE

Millstones are among the most widespread and abundant artifacts from the past.

MALUNGS SISTA KVARNBERGSGUBBAR 

Eskil Olsson

Gagnef 2015

1663-64 ÅRS INVENTERING

AV FÄBODAR OCH NYBYGGEN, HYTTOR, HAMRAR, SÅGAR, KVARNAR, FISKERIER M.M.

Inom Kopparbergs län enligt i 1663 års jordebok intagna originalförteckningar med kommentar och register utgiven av Bror Linden 1974

OM STENAR KUNDE TALA

Bente Mellquist Danielson

Högskolan på Gotland 2011

FLOTTBROAR ÖVER DALÄLVEN

Rudolf Kolm, I: Fornvännen 1963, s. 30-43.

QUERN AND MILLSTONE QUARRIES IN THE NORTH OF SPAIN

Pilar Pascual Mayoral och Pedro Garcia Ruiz

Överatt till engelska av Timothy Anderson

KVARNSTENAR FRÅN MALUNG SAMT EN INVENTERING AV KVARNBERGET

Peter Kresten, Lena Larsson, Lars-Inge Larsson. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeologiska undersökninar UV-Uppsala. Analysrapport nummer 1-1996. Geoarkeologiskt laboratorium.

ARKEOLOGISK UTREDNING KRING RÄMSBERGET

Greger Bennström, Dalarnas museum, 2013. Arkeologisk rapport 2013:13.

BLAND MOSSBELUPNA KVARNSTENAR

Maja Hagerman

Dagens Nyheter 2017

ALMOGESMIDET I DALARNA

1764 års undersökning

Carl Sahlin

STENFYND OCH KVARNSTENSANALYS

Utbyggnad av Ostkustbanan genom gamla Uppsala

Erik Ogenhall

Rapport 2017:1_16

Arkeologisk undersökning,

MYRSLOGAR I DALARNA

Utredning med förslag År 1959 av Harald Malmberg

Statens offentliga utredningar 

INITIATIVTAGARNA TILL TEKNIKSPRIDNING ...

Kristoffer Brink

Lunds Universitet 2011

KVARNSTENSBRYTNINGEN I MALUNG

Täpp John-Erik Pettersson, Uppsala universitet, 1973

SEEN THROUGH A MILLSTONE - GEOLOGY AND ARCHAEOLOGY OF QUARRIES AND MILLS

Bryggens museum, Begen Norway 19-21Th of October 2011.

MALUNGSBORS HISTORIEBRUK

Kollektivt användande av historia i det offentliga.

A Study Concerning the Collective Use of History in Public.

Bente Mellquist Danielson 2016

FLYGPLATSVÄGEN

Arkeologisk utredning inför nya

flypglatsvägen mellan Rörbäcksnäs och Hundfjället, Lima socken, Malung–Sälens kommun, Dalarnas län 2017

KVARNSTENSFRAGMENT FRÅN LEJSTAÅN

Riksantikvarieämbetet 2011

 

 

 

HISTORIEN OM EN JÄRNVÄG

Utsjö jernväg 1873-1896

Erik Nillius 1995

INDUSTRIER I ÖRSUNDAÅNS DALGÅNG

Örsundaåns dalgång under 6 000 år.

B. Bennström 2017

SKINNARE I MALUNG

Britta Jonell-Ericsson 1987, Uppsala Universitet

BORTOM ÅKER OCH ÄNG

Förekomst och betydelse av kvarnar, fiske, humle- och fruktodlingar enligt de äldre geometriska kartorna

(ca 1630 -1650)

Pia Nilsson 2010, Doctoral Thesis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

KVARNSTENSHUGGNING

Täpp John-Erik Pettersson, Malung Ur en sockens historia, fjärde delen, 1977

ALPINA TRÄDGRÄNSENS FÖRÄNDRING

i Jämtlands- och Dalarnas län över 100 år.

Julia Olsson 2009, Centrum för Geobiosfärsvetenskap

Naturgeografi och Ekosystemanalys,

Lunds Universitet

MALUNG - EN GLÖMD KVARNSTENSMETROPOL

Kresten, P., Elfwendahl, M., 1994. Kajsa Bondpä (red.). Skinnarebygd, Malungs hembygdsförening årsbok 1994, s. 10-28.

KAMBROSILUREN I VÄSTERGÖTLAND  –

en geologisk resa genom tid och rum

Lars Holmer

MÄNNISKOR OCH KVARNSTENAR - EXEMPLET MALUNG

Elfwendahl, M., 2001. Andrén, A m fl. (red.). i: Från stad till  land. En medeltids-arkeologisk resa tillägnad Hans Andersson, s. 369-378. Lund Studies in Medieval Archaeology 29.

TIDIGMEDELTIDA SEPULKRALSTENAR I SIGTUNA

– heliga stenar från Köln för såväl hallkult som mässa i stenkyrka

Sten Tesch 2007

KVARNSTENSBRYTNING I FORNA DAGARS MALUNG

Olof Hampus, Skinnarebygd, Malungs hembygdsförening årsbok 1951

ATT UPPTECKNA ORTNAMN

Bakgrund och praktiska

anvisningar, Staffan Nyström, 1992

NÄR KVARNSTEN BRÖTS I MALUNG

Olof Hampus, Artikel i Mora tidning 12 januari 1944

VETE DÅ OCH NU

Släktskap och mineralkoncentration

Wheat then and now: Relationship and mineral concentration

Alies Hellsten, 2017

 

MALUNGSFOLKETS KVARNSTENSHUGGNING I ÄLDRE TID

Pettersson, Täpp J-E. Björklund, R. (red.). Från Kulturdagarna i Bonäs Bygdegård den 23-24 juni 1980

ROTARY QUERNS AND BREAD - A SOCIAL HISTORY OF IRON AGE SWEDEN

Torun Zachrisson

Stockholms Universitet 2014

GUIDEHANDLEDNING

Guida i kvarnstensbrottet i

Östra Utsjö i Malung

Quarnstensgrufvans vänner 2017

KVARNSTENSHUGGNING

Täpp John-Erik Pettersson, Uppsats i etnologi Uppsala Universitet 1977

RÖTTLE KVARNAR OCH STAMPAR

Klemens Karlsson

Röttle natur och kultur 2008

OLOF LISELL

Häfte, Olof Lisells Handels Aktiebolag, 1946

QUERN-STONES AND TUFF AS INDICATORS OF MEDIEVAL EUROPEAN TRADE PATTERNS

Meinrad Pohl

Department of Mining History

German Mining Museum, Bochum, Germany 2010

KVARNSTENSBRYTNINGEN I MALUNG

Olof Hampus, Malungs folkhögskolas årsbok Från Västerdalsbygder, 1929

KVARNSTENSFRAGMENT FRÅN LEJSTAÅN

Bergart och proveniens

Uppland, Rasbo socken, Lejsta 7:1 och Hov 1:7, RAÄ 670

Erik Ogenhall 2011

KVARNSTENSBROTT I YTTERMALUNG

Täpp John-Erik Pettersson, Öfre Gäldet nr, 3 1990

INITIATIVTAGARNA TILL TEKNIKSPRIDNING UNDER TIDIG MEDELTID MED UTGÅNGSPUNKT I SYDSKANDINAVIEN OCH VATTENMÖLLOR

Kristoffer Brink, Masteruppsats Historisk arkeologi Vt-11, Lunds Universitet

KVARNSTENSHUGGNING

Karl Hedlund

Grimsåkers bycirkel, årtal okänt

VATTENKVARNAR 

en studie om Hjul- och skvaltkvarnar och deras förekomst i Fulltofta socken

Mikael Bengtsson 2005

EN VENDELTIDA SKIDA FRÅN VÅLBERGET I MALUNG

Joakim Wehlin, Dalarnas museum

JÄRNÅLDERSBOPLATSER OCH HISTORISKA BYAR

En studie av agrara bebyggelsemönster i mälarbygder under 1500 år.

Christoffer Andersson, 2009

KVARNVERK PÅ GOTLAND

Lars Erik Ludvig Eriksson 2015, Uppsala Universitet

LIMA OCH TRANSTRANDS KYRKOR

Av Mats Bergman 1988


GÅRDAR OCH FOLK I NORR

Mats Berglund och Institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 2006

SVENSKA KVARNTERMER II

Roger Wadström 1984

SVENSKA KVARNTERMER I

Roger Wadström 1952

TRÄSLAG I KVARNAR

Lars Erik Ludvig Eriksson 2014, Uppsala Universitet