Quarnstensgrufvans vänner

Om Quarnstensgrufvans vänner

Hur det började


Föreningen Quarnstensgrufvans vänner blev till som en förlängd arm i och med projektet "Jakten på de försvunna stenarna", en bok och en film om kvarnstensbrottet av Bente och Jörgen Danielson. Det hela började med malungsbon Forsmans Olles besök hos Bente och Jörgen, där han entusiastiskt berättade om kvarnstensbrottet i Östra Utsjö och även om andra kvarnstensbrott i bygden. Jörgen följde med Forsmans Olle ett otal gånger och filmade honom i Östra Utsjö kvarnstensbrott där Olle berättade om kvarnstenshantverket.


Efterhand blev både Bente och Jörgen nyfikna på kvarnstenshantverkets historik och började leta efter material att läsa. De fick bland annat tag på en avhandlig om kvarnstenshantverket av malungsbördige Täpp John-Erik Pettersson samt en rapport från Riskantikvarieämbet där bland annat geolog Peter Kresten varit på besök i Östra Utsjö kvarnstensbrott. En hel del texter från Skinnarebygd om kvarnstenshantverket hittades också, samt även texter från arkeologer, forskare och historiker från övriga Sverige. En komplex bild började visa sig och både Bente och Jörgen kände att de ville sammanställa texter från olika avhandlingar. De tog kontakt med Förenina Talô Malungsmål om de ville tillsammans med dem söka Eu-pengar och sammanställa kvarnstenshistoriken i bygden i en bok och en film. Jan Kapla som då var ordförande i Förenina Talô Malungsmål var mycket positiv till detta och Eu-medel söktes och beviljades (Leader Dalälvarna).


I och med projektet "Jakten på de försvunna stenarna" så bildades föreningen Quarnstensgrufvans vänner som en garanti för att sprida och fördjupa historiken om kvarnstenshantverket i bygden, samt att arbeta för att få myndigheter, forskare och arkeologer intresserade av denna historia om kvarnstenshuggning som återfinns i västra Dalarna och som hade en mycket stor betydelse i flera hundra år.


Föreningen bildas


Föreningen Quarnstensgrufvans vänner bildades torsdag den 26 maj 2011 vid ett konstituerande årsmöte i samlingslokalen vid kvarnstensbrottet Östra Utsjö.

 

Föreningen Quarnstensgrufvans vänner verkar för att intressera allmänhet, föreningar, företag och andra för kvarnstenshantverket och kvarnstensbrottet i Malung-Sälens kommun. Föreningen vill uppmärksamma det gamla hantverket via olika arrangemang och guidade vandringar i brottet/brotten och vill särskilt intressera familjer och ungdomar via aktiviteter för att nå ut med ett historiskt arv.


Vill du bli medlem i Quarnstensgrufvans vänner? Kontakta någon i styrelsen (se kontaktuppgifter nedan) eller sätt in pengar på bankgiro 232-4283 eller swish 123 530 23 69, kom ihåg namn och adress. 


Medlemsavgifter: Enskild 120:-/år, Familj/par 170:-/år

Företag/förening 270:-/år, Skola 270:-/år.


Vårt organisationsnummer är: 802459-8339, Bolagsform: Ideel förening.
   Här kan du läsa föreningens stadgar >>>
Välkommen att ta del av ett kulturarv!Styrelsen för Quarnstensgrufvans vänner:Ordförande

Bente Mellquist Danielson, 070-207 88 28


Kassör

Kerstin Jacobsson Kapla, 070-34 36 721


Ordinarie ledamöter       

Jörgen Danielson, 070-586 15 49

Jan Kapla, 076-77 58 409

Ulf Björlin, 073-807 50 47

Kurt Olsson, 070-249 02 21

Gudmunds Torbjörn Karlsson, 0280-103 21


Ersättare

Göran Lundqvist, 070-553 35 80

Ulrika Lissmyr, 070-317 50 69

Jorunn Stuvik Mellquist, 076-138 00 41


Revisor

Lars Henriksson, 070-315 85 90

Backa John-Erik Eriksson, 073-811 75 47

Hedersmedlemmar


 • Peter Kresten, fil.dr, docent, geologi.
 • Annika Larsson, Uppsala Universitet, forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Projektledare vid Museum Gustavianums forskningsavdelning.
 • Dick Harrison, författare och professor i historia vid Lunds universitet.
 • Birger Schmitz, professor i geologi och fysik vid Lunds universitet.
 • Thomas Jacobs, projektledare Meteorum, siljansbygdens unika geologi.
 • Herman Lindqvist, journalist, författare och populärhistoriker.
 • Per-Arne Skomsö, föreläsare och populärhistoriker
 • Jesper Larsson, historiker vid Sveriges Lantbruksuniversitet, doktor i agrarhistoira samt akademiforskare vid Kungliga Vitterhetsakademin.
 • Maja Hagerman, hedersdoktor vid Uppsala universitet, vetenskapsjournalist och författare.
 • Eli Olsson, entusiastisk hembygdsforskare och släktforskare.
 • Peter Ericson, historiker och sameexpert.
 • Bo G Jansson, historiker
 • Kristina Ekero Eriksson, historiker, arkeolog, författare, programledare och vetenskapsjournalist
 • Patrik Olsson, entusiastisk hembygdsforskare och fritidsarkeolog

Föreningens syfte


Syftet med Quarnstensgrufvans vänner är att intressera ett antal föreningar, organisationer, närings-idkare och privata att på grundval av att vi i Malung har denna unika attraktion, paketera turist-attraktioner och events. Det handlar om att skapa arbeten och affärer för oss som bor i Malung.


Här finns en intressant historia och många tänkbara berättelser som i samarbete mellan forskning, företag, föreningar och individer kan lyftas till riksintresse.


Föreningen vill fungera som ett nav i den här verksamheten och bidra till utveckling och marknadsföring av de aktiviteter som skapas kring våra näringar.


Nyare forskning, främst fynd av kvarnstenar i Uppland där kulturlager från 700-talets senare del grävts ut,  har visat att kvarnstensbrottet i Kvarnberget Ö Utsjö, har funnits sedan 700-talet. Fram till slutet av 1800-talet har verksamhet funnits i brottet. Här har vi således en tusenårig näring som banat väg för handeln med skinnvaror, hästar och smide och den därpå följande skinnindustrin.


Gille


En underavdelning, Quarnstens-grufvans Gille har till syfte att utveckla mat- och dryckeskulturen i Malung och därvid ta tillvara lokalt närproducerade råvaror.


Gillet kan anordna festifikationer, men också bidra till utveckling av besöksnäringen och dela ut utmärkelser till individer, organisationer och näringsidkare som utvecklar mat- och dryckes-kulturen och på så sätt öka Malungs attraktionskraft.


Jakten på de försvunna stenarna


Projektet ”Jakten på de försvunna stenarna”, ett projekt som ägs av föreningen Talô Mâlungsmål, och som gett Jörgen Danielsson och Bente Mellquist Danielson i uppdrag att göra en film och en bok som uppmärksammar det tusenåriga hantverk som förekommit i kvarnstensbrottet Östra Utsjö Malung. Likaså skall exporten av stenarna belysas för att på så sätt visa att Malung var en del i ett större sammanhang mycket tidigt i vår historia.


Kvarnstensbrottet har varit aktivt mellan 700-1880-talet.  Denna bok och film ligger till grund för utbildningsmaterial/film för guider, guideutbildning, museét/aktivitetscentrets verksamhet och undervisningen om lokalhistoria i skolorna.


Det torde också kunna få betydelse i utvecklingen av turistpaket och events. Läs mer här >>>