Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2018


Möten

Quarnstensgrufvans vänner har under 2018 haft styrelsemöten vid sju olika tillfällen, den 17 januari, 14 februari, 18 april, 22 maj, 17 augusti, 4 oktober och 22 november. Flera av mötena har varit kombinerade styrelse- och idémöten. Årsmötet var den 22 maj på Malungs folkhögskola. På årsmötet dök flera medlemmar upp. Intressanta diskussioner uppstod, bland annat hade Gunnar Trond en intressant film om liggmilor som intresserade föreningen då lämningar av liggmilor finns i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. Likaså diskuterades att ta kontakt med Länsstyrelsen för att få tillstånd att göra ett begränsat område i brottet fritt från mossa och sly för att på så sätt pedagogiskt visa hur brottet sett ut en gång i tiden med stenar och slagghögar mer synliga.


Utställningen om kvarnstenshantverket

Under 2018 arbetade föreningen intensivt med att få utställningen ut i kommunen. Premiären var under Skinnarspelet på Orrskogen i Malung vid midsommar. Utställningen fanns i anslutning till den närmaste dansbanan under tak mitt emot utescenen. Många besökande tog del av utställningen som bestod av flera rollups och en film. Nästa plats för utställningen blev under dansbandsveckan, vecka 29, då den fanns att beskåda i Jannesgården mitt i Malungs centrum. Under vecka 29 är det många aktiviteter och de besökare som kom och tog del av utställningen var mycket intresserade och det blev många intressanta möten. Bland annat kom Prins Rolf Larsson förbi och blev inspirerad att göra en träfigur som skulle föreställa kvarnstenshantverket från ämne till färdig handelsvara. Träfiguren beställdes av föreningen och blev klar strax före jul 2018 för att ingå i utställningen. Under året köptes utrustning till utställningen. Bidraget från RAÄ möjliggjorde att föreningen kunde köpa in ett tält för att på så sätt bli oberoende av lokal. Föreningen tryckte upp T-shirt som ska användas av de i föreningen som visar utställningen där den ställs upp.


Kulturarvsdagen

Under RAÄ:s kulturarvsdagar 8-9 september samarbetade föreningen med Malungs hembygdsförening där Quarnstensgrufvans vänner hade utställning i sitt tält vid parkeringen vid Malungs gammelgård. Många besökare kom under dagarna och föreningen hade även guidade turer i brottet där flera besökare fick uppleva det gamla hantverket. Överraskande många dök upp trots regn och kyla.


Guidekurs

Under våren 2018 anordnade Quarnstensgrufvans vänner tillsammans med Malungs folkhögskola en guidekurs. Guidekursen samlade totalt 13 deltagare som var och en skulle skriva sin egen berättelse om kvarnstensbrottet och hantverket. Varje berättelse skulle sedan ligga till grund för ett stopp i kvarnstensbrottet där guiden berättar för besökare. Kursen var på totalt fyra tillfällen och avslutades den 26 maj då deltagarna guidade varandra i brottet med sin egen berättelse. Föreningen i samarbete med Malungs folkhögskola tryckte upp en guidehandledning till deltagarna där berättelserna återfinns tillsammans med tips och råd för en guidad tur i kvarnstensbrottet.


Nytt kvarnstensbrott

I anslutning till den undersökning som Stigfinnaren Arkeologi gjorde i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö i samband med den påbörjade vägsträckan ”Förbifart Yttermalung”, upptäcktes ett nytt litet brott strax utanför kulturreservatet. Föreningen vill att det nyupptäckta brottet ska ingå i kulturreservatet och var i kontakt med Olle Lind på Länsstyrelsen i Dalarna. Ärendet med att införliva det nya brottet i det befintliga kulturreservatet verkar komplex men föreningen kommer att arbeta för detta.


QR-koder och skyltar i brottet

Den 21 oktober vandrade föreningen i kvarnstensbrottet för att inventera de skyltar som Länsstyrelsen i Dalarna gjorde på 1990-talet och som kommunen satt upp. Flera av skyltarna står fel och informationen i dem är felaktiga. Detta mejlades till Olle Lind på Länsstyrelsen i Dalarna. Vidare kontakt med föreningen om detta kommer att göras våren 2019. Föreningen vill även komplettera skyltarna med QR-koder som leder vidare till föreningens hemsida där mer information finns om brottet. Även detta kommer Länsstyrelsen i Dalarna att ta ställning till senare under 2019.


Lokalhistoriska arkivet

Föreningen tillsammans med Malungs hembygdsförening och Talô Malungsmål har under året arbetat vidare med att få tillbaka det lokalhistoriska arkivet till Malung som nu befinner sig på arkivcentrum i Falun. Föreningarna har varit i kontakt med kommunalråd Hans Unander och sett på lokaler i Normarks fastighet, vilka verkade intressanta och möjliga för ändamålet. Fortsättning följer.

I samband med arbetet med att få tillbaka lokalhistoriska arkivet överlämnade Eskil Olsson de namnunderskrifter som skaffats för att visa intresset från både malungsbor och andra över att få tillbaka arkivet till orten.


Nyhetsbrevet

Föreningens nyhetsbrev kom ut i mars, juli och december. Medlemmarna fick utskick i pappersform med vanlig snigelpost. Nyhetsbrevet lades även ut som e-tidning på föreningens hemsida samt Facebook-sida och Facebookgrupp. Samt lades som papperstidning runt om i Malung där malungsbor och turister vistas som hotellet, sjukstugan, frisörerna, Gymnasieskolan, Centralskolan samt kommunkontoret.


Gymnasiet i brottet

I samband med skolstarten i augusti 2018 guidades Malungs gymnasieelever i brottet av Bente Mellquist Danielson. Dagen var solig och varm och efter den guidade turen fick eleverna mat i brottet.Vid pennan Bente Mellquist Danielson den 21 april 2019.

Quarnstensgrufvans vänner är en ideell förening i Malung som vill sprida historien och kunskapen om kvarnstenshantverket. 

KONTAKT


Adress: Porfyrvägen 3, 782 34 Malung

E-post: bente@delta.se

Telefon: 070-207 88 28

KVARNSTENSBROTTET


Strax söder om Malung återfinns ett av Nordeuropas största kvarnstensbrott. Gör ett besök! 

ÖVERSIKT


Hem

Om oss

Kontakt

© Copyright. All Rights Reserved.