Verksamhetsberättelser

Året 2019


Styrelsen

Styrelsen för Quarnstensgrufvans vänner under 2019; ordförande Bente Mellquist Danielson, kassör Kerstin Jacobsson Kapla, ordinarie ledamöter Jörgen Danielson, Jan Kapla, Yvonne Isaksson och Ulf Björlin. Ersättare Gudmunds Torbjörn Karlsson, Ulrika Lissmyr ochArnold Joos. Revisor Lars Henriksson och revisorsuppleant Backa John-Erik “Backis” Eriksson.


Möten

Föreningen har under året haft sju styrelsemöten och ett årsmöte 2019. Datum för styrelsemöten var 13/2, 28/2, 4/4, 14/6, 8/8, 25/9 och 27/11. Årsmötet hölls den 8 maj på Malungs folkhögskola i litterära rummet. Flera medlemmar dök upp och det bjöds på smörgås och kaffe. Flera förslag från medlemmarna diskuterades vid mötet efter att de sedvanliga årsmöteshandlingarna var avklarade. Bland annat föreslogs att Quarnstensgrufvans gille skulle utse någon näringsidkare i bygden, för att uppmärksamma näringen och föreningen. Kvarnstensbakelse var ett annat förslag. Det diskuterades även om att ta reda på hur det förhåller sig med försäljning av Malungssten till Ryssland och Amerika.


Utställningen om kvarnstenshantverket

Året började med att föreningen hade en utställning på Galleri Grönland om kvarnstenshantverket i bygden. Hela utställningen placerades på båda våningarna. Till utställningen beställdes en träfigur av Prins Rolf Larsson och Harry Jonsson från träsnidarna i Malung. Träfiguren visade hela förloppet från kvarnstensbrytning i berget till försäljning via båt på Västerdalälven. Utställningen pågick mellan 12 – 26 januari och det kom många nyfikna som ville ta del av Malungs äldsta industri – kvarnstenshuggning. I början på maj förberedde föreningen en utställning på Malungs församlingshem. Utställningen pågick mellan 15 – 31 maj och stod i stora salen på församlingshemmet vid Malungs kyrka. Vecka 29, under Svenska Dansbandsveckan, hade föreningen utställningen placerad på Jannesgården mitt i Malungs centrum. Det var bra med besökare som kom under veckan och det blev många goda möten och diskussioner om kvarnstenar, kvarnar och stenbrott.


Guidade turer i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö

Under året har ett flertal guidade turer gjorts i kvarnstensbrottet. Den 19 juni guidades Lärcentrum från vansbro med kaffe och fika efteråt. 23 juni och 30 juni guidades besökare i brottet. Även den 7:e och den 14:e juli hade föreningen guidningar i brottet där många besökare slöt upp. I augusti hade föreningen guidade turer den 11:e och den 17:e, så totalt sju guidade turer gjorde föreningen i kvarnstensbrottet i Östra Utsjö sommaren 2019.


Samarbete med Folkuniversitetet

Under hela året och vid alla arrangemang och evenemang har föreningen samarbetat med Folkuniversitetet i Dalarna. Ett gott samarbete där goda kontakter knutits och som växt under året där föreningen fått tips och råd samt medfinansiering.


Nyhetsbrevet

Föreningens nyhetsbrev kom ut i mars, september och december. Medlemmarna fick utskick i pappersform med vanlig snigelpost. Nyhetsbrevet lades även ut som e-tidning på föreningens hemsida samt Facebook-sida och Facebookgrupp. Samt lades som papperstidning runt om i Malung där Malungsbor och turister vistas som Hotell Sankt Olof, vårdcentralen, frisörerna, Gymnasieskolan, Centralskolan samt kommunkontoret.


Berättarkväll

Föreningen hade en berättarkväll för allmänheten den 15 april på Hotell Sankt Olof i Malung. Ett flertal Malungsbor slöt upp och berättade om sina minner och fakta om kvarnstensbrottet och kvarnstenshantverket. Flera goda möte där även förslag på fortsatt verksamhet noterades och togs emot av föreningen för framtida evenemang och arrangemang. Föreningen bjöd på smörgås och kaffe.


Länsstyrelsen i kvarnstensbrottet

Den 12 juni var Olle Lind från Länsstyrelsen i Dalarna och besökte brottet. Vid tillfället påpekades det att vissa skyltar sitter fel i brottet och visar på fel plats när det gäller information. Även ett mejl till Olle Lind skickades om detta.


Förbifart Yttermalung och kvarnstensbrottet i Östra Utsjö

De långt framskridna planerna att bygga om E 16 förbi Yttermalung “Förbifart Yttermalung” har lagts på is hösten 2019 i väntan på finansiering. “Förbifart Yttermalung” och den sträckning som var aktuell innan projektet lades på is, gick mycket nära den södra delen av kvarnstensbrottet i Östra Utsjö. I samband med den arkeologiska undersökning som gjordes av Stigfinnaren Arkeologi 2017/2018 hittades ett nytt mindre kvarnstensbrott alldeles öster om den södra delen. Föreningen följer med intresse hur och när “Förbifart Yttermalung” förväntas genomföras och hur det kommer att påverka kvarnstensbrottets södra delar när det gäller flora och fauna.


Medlemmar och ekonomi

Föreningen har vid årets slut 75 stycken medlemmar, vilket är en ökning. Föreningen ansökte om evenemangsbidrag från kommunen och fick 10 000 kronor som under 2019 gått till guidade vandringar, berättarkväll samt den vandrande utställningen om kvarnstenshantverket. Se även den ekonomiska berättelsen för resultat och behållning.Vid pennan Bente Mellquist Danielson den 12 juni 2020.